dr Wojciech Jasek

Dr Wojciech Jasek jest specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej, lekarzem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Studia medyczne na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1996 roku, a trzy lata później zdobył tytuł specjalisty chirurgii ogólnej I stopnia w I Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Klatki Piersiowej Centralnego Szpitala Klinicznego Wam w Warszawie. W roku 2004 ukończył specjalizację II stopnia chirurgii ogólnej w tej samej dziedzinie, a w roku 2009 zdobył tytuł specjalisty chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w uznanych placówkach medycznych, obecnie pełni funkcję starszego asystenta Kliniki Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń CSK MON WIM w Warszawie. Dr Jasek jest członkiem licznych prestiżowych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. www.mml.com.pl