dr Sławomir Łoń

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej i Światowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Specjalizację z chirurgii plastycznej zdobył pod kierownictwem prof. dr hab. Julii Kruk-Jeromin - kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej AM w Łodzi. Był wielokrotnie nagradzany wyróżnieniami przez Ministra Zdrowia oraz przez Rektora AM w Warszawie za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej. Współautor pierwszej w Polsce książki popularnonaukowej poświęconej chirurgii estetycznej – „SZTUKA CZY MEDYCYNA". www.lineacorporis.pl