dr Ryszard Nawrocki

W roku 1989 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej oraz specjalistą chirurgii plastycznej. Od wielu lat pracuje pod kierownictwem Pana Prof. Kazimierza Kobusa, w Szpitalu i Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju na stanowisku starszego asystenta. Polanicki ośrodek chirurgii plastycznej jest najstarszym ośrodkiem w Polsce specjalizującym się w przeprowadzaniu zabiegów plastycznych i rekonstrukcyjnych u pacjentów dotkniętych wadami wrodzonymi oraz nabytymi. 

Doświadczenie i umiejętności w zakresie chirurgii plastycznej, zdobyte dzięki wieloletniej nauce i praktyce chirurgicznej pozwalają mu obecnie na samodzielne i odpowiedzialne operowanie pacjentów dotkniętych wadami wrodzonymi i zniekształceniami pourazowymi. Opanował techniki operacyjne rekonstrukcji i replantacji utraconych części ciała, przeprowadza zabiegi mikrochirurgiczne oraz zabiegi w zakresie chirurgii czaszkowo-twarzowej. Zdolności operacyjne poszerza na licznych szkoleniach, sympozjach oraz kursach. W prywatnym gabinecie chirurgii plastycznej wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej. Zajmuje się również leczeniem wad wrodzonych oraz zmian pourazowych. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. www.drnawrocki.com.pl