dr Paweł Szymański

Specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) oraz IPRAS (International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery). www.jollymed.pl