dr Mikołaj Kubasik

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalista chirurgii ogólnej – specjalizacja w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Słowińskiego. Specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej – specjalizacja w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierza Kobusa. Starszy asystent Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 1997 do 2010 roku współpracował z dr Andrzejem Bieleckim – wojewódzkim specjalistą z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, swoje umiejętności zawodowe poszerza uczestnicząc w licznych sympozjach, konferencjach, szkoleniach krajowych i międzynarodowych. Autor i współautor prac naukowych z zakresu chirurgii plastycznej publikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz przedstawianych na polskich i międzynarodowych sympozjach, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz IPRAS - the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. www.drkubasik.pl