dr Mateusz Zachara

Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Medycznej. Od 2005 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy - Zdroju, obecnie na stanowisku starszego asystenta. Swoje umiejętności i doświadczenie zdobywał przez wiele lat pod okiem prof. Kazimierza Kobusa i prof. Piotra Wójcickiego, wykonując kilka tysięcy zabiegów operacyjnych. W 2010 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych. Uczestniczył w wielu kursach i stażach indywidualnych w ośrodkach chirurgii plastycznej w kraju i zagranicą. W dalszym ciągu kształci się i zdobywa wiedzę na temat nowoczesnych technik operacyjnych i innowacji w chirurgii plastycznej.

Jest autorem i współautorem prac wygłoszonych podczas międzynarodowych konferencji naukowych, dotyczących chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych; jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti- Aging, Sekcji Mikrochirurgii PTChir.

Dr Mateusz Zachara wykonuje pełen zakres zabiegów chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W obrębie jego szczególnych zainteresowań znajdują się między innymi operacje estetyczne nosa, piersi, małżowin usznych oraz rekonstrukcja wymienionych struktur z zastosowaniem własnych tkanek. www.zachara.pro