dr Mariusz Wysocki

Specjalista chirurgii plastycznej, zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy-Zdroju. W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 2002 roku związany z chirurgią plastyczną w Polanicy-Zdroju. 

  • 2002 - 2005 Doktorant w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju; Asystent w Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju
  • od 2006 - Asystent Oddziału Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju;
  • autor rozdziałów w książce "Chirurgia i estetyka twarzy" wydanej pod red. Prof. dr. hab. dr h.c. Kazimierza Kobusa;
  • autor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz prezentacji na krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach z zakresu chirurgii plastycznej;
  • zainteresowania: chirurgia wad wrodzonych dzieci, chirurgia piersi, operacje nosa, kompleksowe zabiegi odmładzające twarzy;
  • członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

www.mariuszwysocki.pl