dr Marek Muraszko-Kuźma

Studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1989 r. Specjalizacja I stopnia z chirurgii w 1992, II stopnia z chirurgii ogólnej w 1997, Specjalizacja z chirurgii plastycznej w 2001. Obrona pracy doktorskiej w 1998r. Początkowo zatrudniony był w I Klinice Chirurgii Ogólnej AMG a od 1995 do chwili obecnej w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Odbył szkolenia w zakresie chirurgii estetycznej w Polsce jak i zagranicą m. in w Madrycie, Barcelonie, Londynie, Kopenhadze, St. Petersburgu, Pradze. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. www.perfectmedica.pl