dr Małgorzata Keller-Skomska

Dwudziestopięcioletnia praktyka chirurgiczna, polskie i zagraniczne doświadczenie w chirurgii plastycznej, członkostwo w prestiżowym towarzystwie zrzeszającym najlepszych chirurgów plastycznych z całego świata - ISAPS, śledzenie postępów w światowej chirurgii plastycznej na kongresach i kursach zagranicznych, dążenie do perfekcji w codziennej pracy, a przede wszystkim zwykła uczciwość i życzliwość wobec pacjentów. www.doktorkeller.pl