dr Jarosław Stańczyk

Specjalista chirurgii plastycznej. Absolwent AM w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. W latach 1991-2003 zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. Pierwszy stopień specjalizacji zdobył w Klinice Chirurgii Ogólnej II Wydziału Lekarskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Noszczyka. Specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskał pod kierownictwem twórcy tej specjalności w Polsce prof. dr hab. Michała Kraussa a następnie prof. dr hab. Józefa Jethona, zakończoną zdaniem egzaminu z wyróżnieniem.

Dzięki wieloletniej pracy w Klinice Chirurgii Plastycznej - ośrodku szkolącym innych lekarzy w tej specjalności - uzyskał pełne umiejętności i doświadczenie do samodzielnego wykonywania operacji w tej dziedzinie. Swe umiejętności stale doskonali na licznych stażach i szkoleniach w kraju jak i za granicą. www.lineacorporis.pl