dr Janusz Obrocki

Dr Janusz Obrocki jest specjalistą chirurgii plastycznej. W 1991 r. ukończył Wojskową Akademie Medyczną. Następnie odbył staż specjalizacyjny z chirurgii ogólnej w II Klinice Chirurgii Ogólnej CSK WAM w Warszawie, a następnie staż specjalizacyjny z chirurgii plastycznej w Klinice Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej CSK WAM zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty chirurgii plastycznej. Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń i towarzystw: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej ( PTChPRiE ), Specjalistycznej Sekcji Chirurgii Estetycznej, IPRAS ( International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery ), ISAPS ( International Society of Aesthetic Plastic Surgery ). Dr Obrocki stale podnosi swoje kwalifikacje, często bierze udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Czechach, Holandii, Turcji, Izraelu, USA i Australii. Specjalizuje się w operacjach piersi, twarzy oraz liposukcji. www.klinikaambroziak.pl