dr Jakub Kratochwil

W roku 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. W roku 1991 zdobył I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, w 1993 II stopień z chirurgii plastycznej. Do 2006 r. pracował w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu, na oddziale chirurgii plastycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. www.chirurgia-plastyczna.info.pl