dr Ireneusz Łątkowski

Doktor nauk medycznych z wieloletnim stażem pracy na Oddziale i Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju ,gdzie wykonuje cały zakres zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej mikrochirurgii i chirurgii rekonstrukcyjnej,adiunkt AM we Wrocławiu, członek zarzadu PTCHPiR, wojewódzki konsultant do spraw chirurgii plastycznej, od wielu lat prowadzi własną klinikę chirurgii plastycznej ,gdzie wykonuje cały zakres zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Swoje kwalifikacje nieustannie poszerza uczestnicząc w licznych krajowych i zagranicznych sympozjach i szkoleniach. www.chp.pl