dr n. med. Andrzej Dmytrzak

Specjalista chirurgii plastycznej  i rekonstrukcyjnej. W 1979r ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi na Wydziale Lekarskim, w 1986r zdał egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty I stopnia  chirurgii ogólnej, w 1990r uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 1991 zdał egzamin państwowy uzyskując tytuł  specjalisty II stopnia chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. 

Pracował jako  starszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, w latach 1986 – 1991 pracował jako starszy asystent w Klinice Chirurgii Plastycznej CKPWAM w Warszawie. Od grudnia 2001roku jest Ordynatorem Oddziału Chirurgii Plastycznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Od 19 lat jest właścicielem Prywatnego Centrum Chirurgii Plastycznej "Aesthetic Med" www.aestheticmed.com.pl